Usluge

Agencija Interglossa pruža sve vrste prevoda. Pismeno prevođenje, usmeno (konsekutivno i simultano) kao i overu sudskog tumača. Lektura i korektura uključeni su u prevod . Tim okupljen oko

Prevodilačke agencije Interglossa obezbeđuje prevode iz stručnih oblasti:

Prava Bankarstva Marketinga Menadžmenta Arhitekture Trgovine Poljoprivrede
Teologije Medicine Mašinstva Politike Društvenih nauka Tehničko-tehnološke dokumentacije …

Sve jezičke kombinacije dolaze u obzir. Ukoliko postoji potreba za drugim jezicima koji nisu navedeni slobodno nas kontaktirajte.

Jezici sa i na koje se prevodi:

 • Grčki
 • Engleski
 • Ruski
 • Bugarski
 • Mađarski
 • Rumunski
 • Albanski
 • Italijanski
 • Španski
 • Nemački
 • Francuski
 • Slovenački
 • Poljski
 • Slovački
 • Češki
 • Portugalski
 • Srpski

Interglossa garantuje za poverljivost vaših podataka.

Radno vreme agencije – Od 9:00 do 17:00 časova, osim nedeljom i praznicima.