Obaveze agencije

OBAVEZE AGENCIJE

Agencija Interglossa se obavezuje da pruži kvalitetan i verodostojan prevod u dogovorenom roku.
Interglossa je dužna da obavesti Klijenta o cenama i da transparentno posluje.
Agencija dostavlja pismene prevode u skladu sa zahtevom Klijenta. Načini isporuke prevoda su: elektronski putem E-mail a, preko kurirske službe na adresu Klijenta ili na CD-u.

Obaveze prevodioca:
Prevodilac je dužan da se drži originalne forme i formata teksta, da proveri termine i skraćenice i da poštuje rok. Ukoliko nije siguran da može završiti prevod na vreme, prevodilac je dužan da obavesti Agenciju. Agencija zatim preduzima sve što može da obezbedi drugog prevodioca da bi se Klijent ispoštovao.

  • Tekstovi se prevode u Vord verzija 95/97 / 2000 / KSP (ili na zahtev Klijenta u-u Microsoft Ekcel, Microsoft PoverPoint u, VordPerfect u ili Adobe Reader u “).
  • Završen prevod dostavlja se nakon provere pravopisa preko Vord Spell Checker A.
  • Prevodilac je dužan da proveri gramatiku i stil prevoda.Posebne oznake u tekstu (podebljano, kurziv, podvučeno) moraju se nalaziti i u prevedenom dokumentu. Standardni format je Times Nev Roman, veličine 12 pt Tahoma ili; prored 1.5;
  • numerisanje stranica – kraj stranice, centrirano, margine 2,5 cm. Ukoliko originalni tekst zahteva može se upotrebljavati različit format.
  • Prevodioci / tumači moraju voditi računa da ne upotrebljavaju dupli razmak, razmak ispred tačke, zareda i zagrada.
  • Dužnost prevodioca / tumača je da proveri sve termine i da ih uskladi.
  • Prevodilac mora dostaviti prevod na CD-u, putem mejla, na disketi ili odštampano. Mejlom obaveštava Agenciju Interglossa o broju stranica odnosno o broju karaktera.
  • Prevodilac mora osigurati da diskete, CD-ovi i datoteke nisu zaražene virusima.

OBAVEZE KLIJENTA

Klijent je obavezan da naglasi sa kojeg na koji jezik se prevodi. Ukoliko je u pitanju hitan prevod onda je klijent dužan da postavi krajnji rok. Klijent mora imati razumevanja da je zbog specifičnosti terminologije ponekad potrebno angažovati i više prevodilaca koji će timskim radom obezbediti stručan i kvalitetan prevod.

Ukoliko je Klijent u mogućnosti poželjno je da dostavi Agenciji sve brošure i prospekte vezane za određeni proizvod ili opis i tehničke karakteristike proizvoda ili usluge da bi prevodiocu olakšao prevođenje uskostručnih termina. U slučaju nedoumica oko prevoda, Agencija će kontaktirati Klijenta radi pojašnjavanja termina, a Klijent se upućuje na razumevanje i saradnju.
U slučaju potrebe za overenim prevodom sudskog prevodioca, Klijent mora dostaviti original na uvid.