Cenovnik

Pismeni prevodi Cena pismenog prevoda obračunava se po autorskoj stranici od 1800 karaktera sa razmakom. Cena prevoda za sve jezike sa overom sudskog tumača iznosi _____ evra u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate.

Cena bez overe je _____ evra u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate. Overa sudskog tumača po strani iznosi ____ evra u dinarskoj protivvrednosti.
Agencija nudi niže cene stalnim klijentima. Na više od 100 strana prevoda daje se popust od 10%. Prevodilačka norma iznosi u proseku 15 stranica dnevno.

Klijent je dužan da uzme u obzir da je za kvalitet prevoda potrebno vreme. Ukoliko Klijent zahteva da se u jednom danu prevede više od 15 stranica, u cenu će biti zaračunato 20% više na hitnost prevoda.

Usmeni prevodi Kod usmenog prevoda najmanja jedinica za obračunavanje je 1 sat. 1 sat usmenog prevođenja iznosi ____ evra u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate.

Svaki započeti sat prevoda se naplaćuje kao pun sat.