Prevodilačka agencija Interglossa

O NAMA

Agencija za prevodilačke usluge Interglossa nastala je kao potreba da se izađe u susret sve većem broju klijenata kojima je jezička barijera prepreka da uspešno posluju u inostranstvu i da prenesu svoje poruke širem auditorujumu.

Vlasnica Agencije je sudski prevodilac za grčki i engleski jezik Jasmina Đekić sa iskustvom od 25 godina u prevođenju, kako pismenom tako i usmenom. Zahvaljujući visokostručnim, iskusnim prevodiocima i bogatoj biblioteci užestručnih rečnika, glosara, tesaurusa, jednojezičnih i višejezičnih rečnika i prevodilačkih alatki, u mogućnosti smo da vam obezbedimo visokokvalitetne prevode.